Jarmila Karnovská

Pedagogická praxe:

 • MŠ Špálova, Ostrava – Přívoz, od roku 2011 dosud v programu Začít spolu
 • MŠ respirační, U školky 1621/2, Ostrava – Poruba, 2002 – 2011
 • MŠ logopedická, Liptaňské nám., Ostrava – Poruba, 1992 – 2002
 • MŠ Martinů, Ostrava – Poruba, 1982 – 1992

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická škola Znojmo – učitelství pro MŠ
 • Střední pedagogická škola Krnov – speciální pedagogika
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Prohlubující profesní kurzy:

 • Logodedický asistent
 • Letní škola předškolní výchovy
 • Letní škola PřV – Na cestě ke kvalitě MŠ
 • Alternativy dobré praxe v MŠ
 • Komunikací k individualizaci
 • Využití typologie MBTI v MŠ
 • Týmová práce
 • Emoční a sociální rozvoj osobnosti
 • Emoce v MŠ
 • Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV
 • Osobnostní sociální výchova v MŠ
 • Osobnostní rozvoj
 • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet
 • Hodnocení v MŠ
 • Seminář mezinárodního programu Ekoškolka
 • Základní charakteristiky programu ZaS
 • Metoda dobrého startu
 • Polytechnická výchova v mateřské škole
 • Sfumato – splývavé čtení
 • Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI
 • Metodické a právní poradny pro vedoucí zaměstnance
 • Kurz první pomoci pro pedagogy
 • Plánování předškolního vzdělávání
 • Pedagogická diagnostika v MŠ
 • Komunikace pro pedagogy
 • Komunikace a interakce
 • Práce s dětmi s problematickým chováním v MŠ
 • Koordinátor environmentální výchovy na škole
 • účast na pedagogických konferencích
 • Tuzemské a zahraniční stáže (běžné MŠ, Začít spolu, Waldorfská pedagogika, Montessori, Daltonský plán, vzdělávací systémy v Chorvatsku, Holandsku, Anglie, Srbsko, Slovinsko)
 • Certifikát externí mentor a lektor pro oblast implementace kurikulární reformy v předškolním vzdělávání a další
 • Za vzdělání společně – inkluze
 • ParentingWithConfidence – International Step by Step Association Londýn
 • Letní škola Metody Hejného

Profesionální zaměření:

 • vzdělávací program Začít spolu
 • osobnostně sociální výchova
 • diagnostika školní zralosti a připravenosti
 • podnětné prostředí
 • ekologická výchova
 • příspěvky v odborných pedagogických publikacích
 • Lektor seminářů: Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Hravá jóga, Zdravotní tělesná výchova v MŠ, Příroda jako prevence, Balanční míče v praxi MŠ, Jak ještě můžeme pomoci dětem s odloženou školní docházkou
 • Lektor Metody Hejného
 • Lektor CKP metody Hejného
 • Lektor, konzultant se zaměřením na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování