Slůňata

Vítáme Vás ve třídě Slůňata!

Jsme třída 25 dětí všech věkových skupin předškolního věku. To znamená, že do naší třídy docházejí děti od dvou do sedmi let věku. Pracujeme dle principů programu Začít spolu, který je orientován na individualizaci ve vzdělávání, vychází z potřeb dítěte a rozvoj dítěte staví na jeho silných stránkách. O program výchovy a vzdělávání se v této třídě starají dvě paní učitelky a paní asistentka. Děti tedy mají možnost individuálního přístupu, výběrů činností dle vlastních schopností, s možnosti kdykoliv požádat o pomoc či asistenci. U dětí v maximální míře podporujeme samostatnost, kreativitu, sociální dovednosti a potřebné schopnosti dle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy v mezích věkových a individuálních možností každého dítěte. Díky třídním pravidlům mají děti nastavená pevná pravidla, díky nim se cítí ve třídě bezpečně, samostatně a spokojeně. U dětí podporujeme a upevňujeme také morální zásady a společenské chování, tedy umět pozdravit, poděkovat či požádat o cokoli, chovat se k sobě s úctou, respektem, a v případě konfliktu najít vzájemný kompromis a dohodnout se.

Učitelky:

Denisa Polachová

Jana Krömer

Asistent pedagoga:

Hana Kuzníková

Školní asistent:

Ludmila Heiduczková