Žirafy

Žirafa má dlouhý krk,
proto chodí zpříma,
když je hodně unavená
tak ve stoje dřímá.
Okusuje listy stromů,
s plným bříškem jde pak domů.
Vítáme Vás v záložce naší třídy Žirafy. Říkáme si tak podle naší paní učitelky Aničky, která je tůůůůůze vysoká a nikdo ji nepřehlédne. 🙂
Žirafy jsou věkově heterogenní třída ve věku od 2 do 6 let. Ve třídě pracujeme podle programu Začít spolu, kdy pracujeme v centrech aktivit, takže si děti můžou vybrat, kterou činnost si vyberou a nedostávají striktně určené činnosti.
Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci na začátku školního roku. Společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.
Snažíme se zaměřit na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.
Provoz na třídě je od 7:30 do 15:00.

Ve třídě se o nás starají 2 paní učitelky, 1 asistentka sociální inkluze.
Jarmila Karnovská – ředitelka školy, třídní učitelka třídy Žirafy

Bc. Anna Žemlová – zástupkyně ředitele, třídní učitelka třídy Žirafy, koordinátor programu Ekoškola

Ukončené vzdělání:

  • 2007 – 2011 – Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České v Odrách, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika ukončený maturitní zkouškou
  • 2012 – 2015 – Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy ukončení bakalářskou zkouškou

Silva Vlčková – asistent sociální inkluze