Analýza

S dětmi jsme ve školce analyzovali Odpady v naší školce. Spolupracovali jsme s paní Věrkou, s paní kuchařkou, vedoucí školní jídelny, dokonce jsme prozkoumali i ředitelnu paní ředitelky. Zaměřovali jsme se hlavně na koše na tříděný odpad.

Když jsme měli zjištěny silné a slabé stránky co se týče odpadů, vytvořili jsme Plán činností, který si nyní můžete prohlédnout na našem popelářském autě.