Denisa Polachová

Pedagogická praxe:

 • 18. 11. 2015 – 31. 8. 2018 – Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • 1. 9. 2018 dosud – Učitelka MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

 • Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
 • Obor: Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Studium Vysoké školy – Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., KVIC Opava

Prohlubující profesní kurzy:

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na děti a děti se zdravotním postižením, MŠ Ostrava – Poruba, Čs. Exilu 670, příspěvková organizace
 • Workshop pro asistenty pedagoga – poruchy autistického spektra, KVIC Opava
 • Školení v oblasti specifik národnostních menšin, zejména specifik práce s romským dítětem, Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace, pokračování seminářů s paní Červeňákovou a panem Mikulcem od 1. 9. 2018 dosud
 • Seminář – Specifika výchovně vzdělávací práce v MŠ
 • Seminář – Koncepce společného vzdělávání v praxi MŠ
 • Projekt: Vzdělání základ života, Hlavní řešitel: Vzájemné soužití o. p. s., Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava Mariánské Hory
 • Semináře – Sociální vyloučení – etická a emická perspektiva
 • Metoda dobrého startu
 • Zařazení do projektu – metoda Hejného pro MŠ
 • Nácvik gest – jejich využití v pedagogické praxi
 • Projekt Učíme se spolu – přednáška na téma Práce s emocemi
 • Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – program Začít spolu – Letní škola
 • Od teorie k diagnostice a účinné intervenci při práci s dětmi se SVP v MŠ
 • Zahraniční stáž – Maďarsko – Miskolc – Rovný přístup ke vzdělávání
 • Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Profesní zaměření:

 • Vzdělávací program Začít spolu
 • Skutečně zdravá škola