Bc. Anna Žemlová

Pedagogická praxe:

 • 2014 – dosud – MŠ Špálova.

Pedagogické vzdělání:

 • 2007-2011 – Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • 2012 – 2015 – Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy.

Prohlubující profesní kurzy:

 • Metoda dobrého startu
 • Ilustrace práce s dětmi
 • Školka hrou
 • Sledování vývoje dětí předškolního věku
 • Pedagogická diagnostika MŠ
 • Práce s národnostními menšinami
 • Hudební výchova jinak
 • Ekoškola
 • Cesta k individualizaci v MŠ
 • Letní škola Začít spolu – pro pokročilé pedagogy
 • Pokusy a objevy – vzduch a voda
 • Předčtenářská gramotnost
 • Předmatematická gramotnost
 • Polytechnika v MŠ
 • Vzdělání základ života – spolupráce s Ostravskou univerzitou
 • Sociální vyloučení, sociální bydlení
 • Projekt „Náš domov“ – spolupráce s MŠ Ostrčilova, MŠ Varenská a MŠ Klokočov na Slovensku – podpora zájmu u dětí o prostředí, ve kterém žijí
 • Tuzemská zahraniční stáž v Polsku – Wodzislaw Slaski – v rámci projektu „Rovný přístup ke vzdělávání II.“
 • Kolegiální podpora „Cesta“ – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů
 • Tuzemská zahraniční stáž ve Slovinsku – Lublaň – v rámci projektu OP VVV – Učíme se spolu
 • Webináře Step by step se zaměřením na práci v programu Začít spolu
 • Webinář na téma Distanční výuka v MŠ

Profesní zaměření:

 • Koordinátorka programu Ekoškola
 • Vzdělávací program Začít spolu – absolvování rozšiřujícího kurzu pro pokročilé pedagogy – Praha 2017
 • Matematika metodou Hejného
 • Diagnostika školní zralosti a připravenosti
 • Zástupce vedoucí CKP „Metoda Dobrý začátek“