Znovuotevření školy pro všechny děti

Znovuotevření školy pro všechny děti

Informace k organizaci provozu mateřské školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR 3. 5. 2021 informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 10. 5. 2021:

Vybírám pro Vás podstatné informace, týkající se Vás a Vašich dětí:

 

  • mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování
  • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu pobytu v mateřské škole), ale doporučuje se při pobytu mimo areál školy dodržovat odstup dětí od jiných osob
  • povinnost dospělých nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budovy, včetně škol se současnými vyjímkami, se nemění

více najdete zde https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf

Vzhledem k tomu, že dětem, které nespadají do povinné předškolní docházky, nebylo v měsíci květnu umožněno docházet do MŠ celý měsíc, tímto se úplata za předškolní vzdělávání snižuje. Za měsíc květen bude proto zákonným zástupcům účtováno školné ve výši 290,- Ostatní povinnosti zákonných zástupců ohledně plateb ve škole se nemění.

Těšíme se na vás

ředitelka školy Jarmila Karnovská