Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023, s nástupem dětí od 1. 9. 2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023, s nástupem dětí od 1. 9. 2022

Termíny pro osobní jednání v týdnu zápisu na MŠ Špálova:

Dne 2. 5. 2022 v omezené době od 9:00 do 11:00 hodin

Dne 3. 5. 2022 v době od 7:00 do 16:00 hodin

Dne 4. 5. 2022 v omezené době od 9:00 do 11:00 hodin

Dne 5. 5. 2022 v omezené době od 14:00 do 16:00 hodin

Dne 6. 5. 2022 v omezené době od 9:00 do 11:00 hodin

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne přes web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Portál bude pro zákonné zástupce  zpřístupněn od 18. 4. 2022.

Spádovost

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ:  5. 4. 2022 od 8:00 – 13:00 hodin

                                                             27. 4. 2022 od 8:00 – 13:00 hodin

V tyto dny se Vám bude věnovat ředitelka školy, dostanete informace o způsobu práce s dětmi na naší škole, základní informace o Programu Začít spolu i všech metodikách, které používáme pro vzdělávání dětí jak v oblasti rozumové, tak emoční a sociální.

Můžete využít také RODIČOVSKÝ KLUBÍK, který probíhá každý čtvrtek od 9:00 – dle potřeby rodičů a dětí, kdy se Vám věnuje asistentka pedagoga a učitelka na třídě, můžete shlédnout práci s dětmi v praxi a být účastni se svým dítětem dopolední vzdělávací části dne. Na klubík není potřeba se hlásit, stačí v daný den zazvonit na třídu Žirafy a nahlásit, že máte zájem o účast na klubíku pro rodiče s dětmi. Info z klubíků:  https://www.ms-spalova.cz/skolka/rodicovsky-klub/rodicovsky-klubik/

Kritéria přijetí: Kritéria přijetí 2022

Postup a veškeré informace k průběhu zápisů naleznete na tomto odkaze níže

od 18. 4. 2022: 

https://ms.ostrava.cz