Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023 / 2024

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024

Rozhodnutí 2023

Zápis dětí pro školní rok 2023 / 2024 proběhne ve dnech 3. – 4. 5. 2023 v ředitelně školy.

3. 5. 2023 v čase od 8:00 – 16:00hod.

4. 5. 2023 v čase od 8:00 – 14:00hod.

Tento den přinesete řádně vyplněnou Žádost k přijetí současně s potvrzeným Vyjádřením lékaře o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání do ředitelny školy, kde bede žádost zaevidována a bude vám přiděleno číslo jednací.

Žádost k přijetí podáte přes Portál předškolního vzdělávání na odkaze: https://ms.ostrava.cz

Podávání Žádostí bude zpřístupněno od 20. 4. 2023

Na tomto portále najdete veškeré pokyny k podání Žádosti o přijetí

Vyjádření lékaře je možno stáhnout zde: https://www.ms-spalova.cz/skolka/skolni-rad/

Kritéria přijetí 2023