Základní informace pro zákonné zástupce

Základní informace pro zákonné zástupce

Organizace školního roku 2021 – 2022 organizace_skolniho_roku_2021_2022

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku desatero_pro_rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 1/2022

Formuláře- Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání – formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání

Informace týkající se vzdělávání https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-bezne-tridy/

https://www.ms-spalova.cz/distancni-vyuka/distancni-vyuka-pro-specialni-tridu/