Výlet do Děhylova 4.6.2021

Výlet do Děhylova 4.6.2021

V pátek jsme se vypravili na výlet vlakem do Děhylova na Loděnici. Když jsme dorazili na místo, čekal na děti dopis od vodníka Lojzy, ve kterém dětem popsal cestu za pokladem. Od vlakového nádraží nám cestu označil žlutými stuhami, podle kterých jsme došli až k samotnému vodníkovi a k vodě. Děti se posilnily na hledání pokladu svačinou, za kterou moc děkujeme všem z kuchyně. Děti se rozdělily do jednotlivých týmů. Plnili se úkoly a za každý splněný úkol děti získaly díl obrázku mapy. Po splnění všech úkolů, si každý tým složil mapu z nasbíraných dílů. Podle mapy děti hledaly místo, kde byl ukrytý poklad. Poklad objevila Thea, ostatní děti potom pomohly s jeho otevřením. Zlato, stříbro = drahé kamení si děti spravedlivě rozdělily. A přišlo na řadu další posilnění – oběd. Na závěr jsme si všichni sedli do kruhu a zhodnotili celý výlet, předškoláci zazpívali písničku, řekli básničku a byl čas se vydat na cestu zpátky. Rodičům jsme předávali spokojené, unavené děti, které si z výletu odnesly mnoho zážitků.