Uzavření MŠ Špálova

Uzavření MŠ Špálova

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, je

OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 DO 11. 4. 2021 MŠ ŠPÁLOVA UZAVŘENA.

Pokud po 11. 4. nastane rozvolnění, MŠ bude otevřena v 1. fázi za těchto režimových opatření:

rezimova_opatreni_1_faze_otevreni_skol