TÉMA Mikuláš, Čert, Anděl

TÉMA Mikuláš, Čert, Anděl

Celý týden od 28. 11. – 2. 12. 2022 jsme děti připravovali na příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. Děti dodělávaly Mikuláši vousy, vyrobily si andílka i čerta. Ukázali jsme si postavy na demonstračních obrázcích a děti se naučily básničku o Mikuláši podle obrázkových piktogramů. Děti přiřazovaly k postavám obrázky, na kterých byly doplňky, skládaly puzzle, přiřazovaly stíny, spojovaly obrázky k sobě, hledaly v řadě obrázků odlišný obrázek a další činnosti zaměřené na toto téma.

Dne 5.12.2022 nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti společně zazpívaly písničku, řekly básničku a dostali od andílka nadílku. Čert si samozřejmě nikoho do pekla nevzal J. Toto téma jsme zakončili 6. 12. – Mikulášskou diskotékou.