Makaton

MAKATON – znakování

MAKATON je způsob alternativní komunikace, který poskytuje základní prostředky komunikace a podněcuje jak rozvoj mluvené řeči, tak i porozumění pojmů u dětí a dospělých s narušenou komunikační schopností. Jde o propojení jednoduchých znaků/gest se slovy. Znaky vycházejí ze znakového jazyka.