Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

 

Pilotně otevřen pro zápisy v 13 mateřských školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Statutární město Ostrava pilotně startuje pro 13 mateřských škol  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis na těchto 13 pilotních mateřských školách proběhne 4. 5. 2021 v  době provozu jednotlivých mateřských škol. Portál bude pro zákonné zástupce  zpřístupněn od 12. 4. 2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání na ostatních mateřských školách v jednotlivých městských obvodech bude probíhat v termínech stanovených ředitelkou, zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol v rámci období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021.

Mateřské školy zajistí organizaci zápisů tak, aby byla respektována vydaná epidemická opatření, zohlední individuální možnosti včetně omezení jednotlivých účastníků a zároveň všechny zákonné povinnosti.

Spádovost

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

 

Postup a veškeré informace k průběhu zápisů naleznete na tomto odkaze níže

od 12. 4. 2021: 

https://ms.ostrava.cz