Přijímací řízení pro prázdninový provoz

Přijímací řízení pro prázdninový provoz

Přijímací řízení na prázdninový provoz na všech mateřských školách zřizovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz proběhne v úterý 11. 5. 2021 od začátku provozní doby do naplnění volné kapacity pro prázdniny (na každé škole je jiná)

Na MŠ Špálova začíná zápis od 6:00 do naplnění kapacity.

Dokumenty potřebné pro zápis:

Přihláška k prázdninovému provozu: Žádost o přijetí-prázdniny 2021

Žádost o přijetí obsahuje list, který zákonný zástupce nechá potvrdit na své kmenové škole  – prohlášení kmenové mateřské školy + ofocení vyjádření lékaře na přihlášku k prázdninovému provozu na kmenové škole.

Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25. – 31. 8. 2021) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy.

Pro tyto účely si stáhněte ze stránek školy, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz. Tu, prosím, čitelně vyplňte. Následně vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře a opatříme ji razítkem naší školy. Poté bude přihláška připravena pro zápis na prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole našeho obvodu. Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít přichystánu Žádost o přijetí pro každou z nich samostatně.

Zápis pro prázdninový provoz proběhne v úterý 11. 5. 2021 v době a místě provozu jednotlivých mateřských škol. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro prázdninový provoz se vybírá v den zápisu, nejpozději do 30. 6. 2021 u vedoucí školní jídelny.

Úplata za prázdninový provoz na naší mateřské škole činí za měsíc 7/2021 190,-Kč, + stravné = počet dní x sazba za dítě / den (např. 5leté dítě bude chodit 8 dní = 8 x 38,- = 304,- což je celkem s úplatou 494,-Kč)

Informace prázdninový provoz MŠ Špálova