Prázdninový provoz 2022

Prázdninový provoz 2022

Vážení zákonní zástupci,

naše mateřská škola bude v průběhu prázdnin 2022 (červenec – srpen) v provozu od

  18. 7. – 29. 7. 2022

Provoz mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je rozložen tak, aby bylo možno po zbývající dny prázdnin (mimo 25. – 31. 8. 2022) umístit děti, které z vážných důvodů nemohou trávit prázdniny ve své rodině, do náhradní mateřské školy.

Pro tyto účely si stáhněte ze stránek školy, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz. Tu, prosím, čitelně vyplňte. Následně vám na její zadní stranu okopírujeme potvrzení lékaře a opatříme ji razítkem naší školy. Poté bude přihláška připravena pro zápis na prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole našeho obvodu.

Budete-li hlásit své dítě do více mateřských škol v obvodu, je nezbytné mít přichystánu Žádost o přijetí pro každou z nich samostatně.

Zápis pro prázdninový provoz proběhne ve středu 11. 5. 2022 v době a místě provozu jednotlivých mateřských škol.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro prázdninový provoz se vybírá v den zápisu, nejpozději do 30. 6. 2022 u vedoucí školní jídelny.

Úplata za prázdninový provoz na naší mateřské škole činí za měsíc 7/2022 237,-Kč, + stravné = počet dní x sazba za dítě / den (např. 5leté dítě bude chodit 8 dní = 8 x 45,- = 360,- což je celkem s úplatou 597,-Kč)

Provoz jednotlivých mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v měsících červenec a srpen 2022:

1. 7. (1 den) 4., 7., 8. 7.(3 dny) 11. – 15. 7. (5 dnů) 18. – 22. 7. (5 dnů) 25. – 29. 7. (5 dnů)
Hornická Hornická Hornická Ostrčilova Ostrčilova
Blahoslavova Blahoslavova Blahoslavova Špálova Špálova
Waldorfská Waldorfská Waldorfská Dvořákova Dvořákova
 
   1. – 5. 8. (5 dnů) 8. – 12. 8. (5 dnů) 15. – 19. 8. (5 dnů) 22. – 24. 8. (3 dny) 25. 26., 29. – 31. 8.         (přípravný týden- 5 dnů)
Poděbradova Poděbradova        Varenská        Varenská MŠ uzavřeny
Šafaříkova Šafaříkova        Na Jízdárně        Na Jízdárně MŠ uzavřeny
Křižíkova Křižíkova MŠ uzavřeny
  MŠ uzavřeny

 

Organizace prázdninového provozu 2022 MŠ Špálova

Žádost o přijetí-prázdniny 2022