CKP Učíme se spolu 26. 11. 2019

V tomto CKP jsme se zaměřovali na práci v centru aktivit Dílna. Stavěli jsme z dřívek věže a vytvářeli modely autíček, letadel, atp.