Jana Krömer

Pedagogická praxe:

  • 1.9.2018-31.12.2018 Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
  • 1.1.2019- dosud Učitelka, MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

  • Střední pedagogická a střední zdravotnická škola, Svaté Anežka České-Odry
  • Rekvalifikace: Pečovatelka dětí 3-7 let

Prohlubující profesní kurzy:

  • Projekt učíme se spolu – přednáška na téma Práce s emocemi
  • Kolegiální podpora – metoda Hejného pro MŠ
  • Projekt – Náš domov

Profesionální zaměření:

  • Vzdělávací program Začít spolu