Jana Krömer

Pedagogická praxe:

 • 1.9.2018-31.12.2018 Asistent pedagoga ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
 • 1.1.2019- dosud Učitelka, MŠ Špálova

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická a střední zdravotnická škola, Svaté Anežka České-Odry
 • Rekvalifikace: Pečovatelka dětí 3-7 let

Prohlubující profesní kurzy:

 • Projekt učíme se spolu – přednáška na téma Práce s emocemi
 • Kolegiální podpora – metoda Hejného pro MŠ
 • Projekt – Náš domov
 • Absolvování zahraniční stáže ve městě Miskolc se zaměřením na seznámení se s postupy práce u nadaných dětí a dětí se SVP
 • Od teorie k diagnostice a účinné intervenci při práci s dětmi se SVP v MŠ
 • Letní škola – osobně sociální rozvoj pedagogů
 • Setkání s Hejného metodou
 • Kolegiální podpora
 • Vzájemná kolegiální podpora pedagogů MŠ – H-mat
 • Kolegiální podpora – společná podpora k individuálnímu rozvoji pedagogů – H-mat
 • Logopedický preventista
 • Metoda dobrého startu
 • Dobrý začátek

Profesionální zaměření:

 • Vzdělávací program Začít spolu