Přivítání dětí

Dětem jsme rozdaly dárečky a tím jsme zahájili nový školní rok.