knihovna 21. 10.

Dnes jsme navštívili knihovnu. A co jsme tam zjistili? Stejně jako ve školce, tak i v knihovně dodržujeme určitá pravidla, která nám paní knihovnice vysvětlila. Řekla nám, jak se máme ke knihám chovat. Poté nám přečetla pohádku o myšce, kterou jsme si nakonec vyrobili.