Říjen

Během října jsme ještě využili pěkného počasí a tvořili jsme z písku různé stavby. Také děti procvičovaly grafomotoriku, jemnou motoriku, poznání barev, malování s kaštany a mnoho dalších úkolů, her a tvoření. Kromě řízených činností jsme začali pečlivě nacvičovat na vánoční besídku.