Knihovna

Pravidelně jednou měsíčně navštěvujeme knihovnu. Paní knihovnice si pro děti vždy připraví téma, které děti zajímá. Tentokrát to bylo ovoce. Zahráli jsme si nějaké hry, zopakovali ovoce, barvy a hádali různé druhy ovoce. Poté jsme si vybarvili omalovánku banánu a namalovali mu veselý obličej. Shlédli jsme krátký příběh o banánech a děti si prohlédly mnoho zajímavých knih. Těšíme se na další návštěvu knihovny. 🙂