Knihovna :)

V dubnu Slůňata tradičně navštívila knihovnu tentokrát na téma Barvy. Děti si zahrály hru ve družstvech, u kterých si barvy procvičily. Poté si vybarvily motýlka, kterého jsme barevným drátkem přichytily jako prstýnek a nakonec jsme si společně prohlédli knihy.