Listopad 2019

Měsíc listopad se nesl ve znamení tématu Moje tělo. Probírali jsme, z čeho se skládá naše tělo – kosti, vnitřní, orgány, svaly, smysly, emoce. Byla jsem velice mile překvapena, kolik vědomostí děti v této oblasti měly, a tak jsme jejich dosavadní vědomosti prohlubovaly co to šlo. Mj. jsme dostali úžasné pomůcky týkající se těla – modely kostry, srdce, oka, ucha, lidského těla – vnitřních orgánů, mozku, zubů, rentgenové snímky, s kterýma byla radost pracovat a děti téma o to více bavilo. 🙂

Nejen, že jsme pracovali s modely lidského těla, ale také jsme procvičovali naše tělo, formou cvičení, jak v centru aktivit Pohyb a relaxace, tak v centru aktivit Knihy a písmena, kdy jsme prováděli gymnastická cvičení před zrcadlem, největší úspěch měl cvik „Pokus se jazykem dotknout nosu/brady“.

Také měly děti připravenou tzv. interaktivní výuku, kdy měly k dispozici celé 1. patro a ve třídě Slůňata a Žirafy měly připraveny činnosti jako práci s modely, hra se stavebnicí, stavba nemocnice, míčkování (bosou nohou kutálení míčku), výtvarná práce na téma OKO.