Leden 2019

Měsíc leden byl ve znamení povídání o prožití vánočních svátků, prožívání Tří králů a samozřejmě téma Zima jako celek. Ideální čas, venku nám přeje a na střídá se nám sněhová peřina s jarním počasím (ha! :D) V lednu se některé děti zúčastnily ozdravného pobytu, anebo byly nemocné, tak jsme byli skoro celý měsíc leden spojení se třídou Slůňata a vzájemně spolupracovali.

Hráli jsme na klavír podle barevných bodů, vypracovávali různé pracovní listy na grafomotoriku, předmatematické představy, zrakové vnímání, počítali jsme zvířátka s novou hrou, pracovali jsme se strukturovanými úkoly, které rozvíjely zrakové vnímání, jemnou motoriku, prostorové vnímání, dělali pokusy a objevy s ledem a sněhem, rozvíjeli hrubou motoriku v centru aktivit Pohyb a relaxace, vyráběli krmítko pro ptáčky a následně i krmení.