Dopravní prostředky- Lodní doprava

Dopravní prostředky- Lodní doprava

A u dopravních prostředků jsme zůstali i minulý týden. Věnovali jsme se lodní dopravě. Ukázali jsme si obrázky parníku, rybářské lodi a sportovních lodí. Děti skládaly slovo loď z písmen, kreslily mořské vlny prstovými barvami, přes šablonu malovali suchými pastely, na geoboardu si zkusily poskládat loď z gumiček, poskládaly si a poté vybarvily loďku z papíru, stavěly loďku z geometrických tvarů, přiřazovaly stíny různých lodí, zdobily si vlajku a vyráběly loďky, které jsme si společně pustili na jezírku, na školkové zahradě. Děti si mohly vyzkoušet, co plave na vodní hladině a co plave na dně.
Společně jsem šli vyzvednout do zásilkovny, na Hlavním nádraží, knížku Dopravní prostředky. Pouštění papírových lodiček po vodě nesmělo chybět.
Konec týdne jsme zakončili pirátskou výpravou a hledáním pokladu. Děti, jako piráti, plnily úkoly a společně vykopaly poklad o který se spravedlivě rozdělily.